Ceny MODRÉHO SLONA 2017 rozdány.

24.06.2017 16:05

ARTEFAKTUM-CZ si může do své činnosti připsat další úspěšný, tentokrát již dvanáctý ročník celostátní soutěže. Během roku se zapojilo téměř 4.500 umělců a tvůrců v deseti vyhlášených kategorií.

Porota rozdala vedle 10 hlavních cen ještě 4 mimořádné ceny a 113 medailí s Čestným uznáním.

Odborná porota, ale i návštěvníci konstatovali opět nárůst úrovně děl a tvůrčích prezentací.

Realizace finální prezentace v nových podmínkách se velmi osvědčila a umožnila výrazné rozšíření nabídky pro návštěvníky, této již tradiční akce.

Další zajímavosti o letošním ročníku soutěže najdete:

v kapitole - Fotoreportáže z jednotlivých akcí

na odkazu -

https://www.czplk.cz/cs/nase-projekty/cena-modry-slon/2017/ohlednuti-za-xii-rocnikem-ceny-modreho-slona.html