VII.ROČNÍK LIBVERDSKÉHO SOCHÁNÍ BYL ÚSPĚŠNÝ.

01.02.2020 14:22

Dřevosochání v Lázních Libverda má již svoji tradici. Letošní VII.ročník byl zaměřen na tvorbu zbývajících soch a lavic k vyhlášeným Libverdským vyhlídkám. Po 11 letech budou opět tato vyhledávaná místa vybavena novými sochami a lavicemi. Zpracování soch bylo zaměřeno tak, aby vytvořená díla tématicky doplnila historické legendy k těmto místům.

Menší fotoreportáž najdete:

https://www.artefaktum-info.cz/news/fotoreportaze-z-jednotlivych-akci/#!