příprava a realizace významných jubileí výtvarníků

příprava a realizace významných jubileí výtvarníků