Během svého působení Artefaktum - cz vydalo několik publikací, které prezentují významné osobnosti kulturního dění:

 

MEZI NEBEM A ZEMÍ  - soubor ze zlatého fondu fotografií našeho významného fotografa Miloslava Kalíka.

ŽIVOT S JANÁČKEM  - osobní výpověď sbormistra Josefa Bočka o vzniku a 40 leté historii jednoho z našich předních pěveckých sborů.

MALOVAT CO OČI NEVIDÍ  - osobní výpověď obrazy a verši výtvarníka Luboše Bucka.