Začínáme - ale i končíme ..

Začínáme - ale i končíme ..