starosta obce přebírá vytvořené sochy a seznamuje přítomné s jejich umístěním ..

starosta obce přebírá vytvořené sochy a seznamuje přítomné s jejich umístěním ..