Artefaktum se stalo kmotrem nové odrůdy jiřinky.

06.12.2018 14:32

Státní zámek Zákupy.

 

Ku příležitosti 300 let od narození Marie Terezie, jež byla prababičkou císaře Ferdinanda Dobrotivého a
praprababičkou císaře Františka Josefa I., majitelů zámku Zákupy, proběhly vzpomínkové oslavy.

Součástí oslav byl již 4. ročník Jiřinkových slavností, na jejichž zahájení se uskutečnil křest nové odrůdy jiřinky.

 

Nová odrůda jiřinky byla vyšlechtěna v Průhonicích a byla pojmenována Marie Terezie.

 

Kmotry této ušlechtilé odrůdy květiny se stali zakladatelé ARTEFAKTA. Křest proběhl v komorním salónku státního zámku Zákupy za účasti správce objektu, zástupců NPÚ Sychrov, zástupců kraje a SZO ČZS DAGLA - Národní jiřinkářské společnosti.

Celá akce proběhla za velkého zájmu široké veřejnosti.

 

Zástupci ARTEFAKTA se po dohodě s organizátory akce dohodli, že odrůdu jiřinky Marie Terezie zařadí do svého
portfolia jako symbol pohody a sounáležitosti.