ETNOART 2018 byl opět úspěšný.

02.07.2019 08:39


Sochařské sympozium úspěšně navázalo na předcházející ročníky, kdy vznikla kolekce pískovcových soch se zaměřením na doplnění odpočinkových zón v ZOO Liberec. Tentokrát se sjelo pět sochařů z celé republiky, aby dokončili soubor potřebných děl. Předání soch zástupcům ZOO se uskutečnilo při vernisáži, která měla příjemnou atmosféru.

Ve výtvarném ateliéru vzniklo 5 soch, které se stanou součástí exteriérů zahrady.

Účastníci:

Jan Švadlenka, Jiří Genzer, Michal Jára, Ondřej Procházka a Marian Maršálek.

Vytvořená díla:


Fotoreportáž z akce najdete ve FOTOGALERII.

Zajímavá reportáž z akce:

https://www.genusplus.cz/zblizka/styl/liberecka-zoo-ziskala-pet-novych-zvirat-v-klecich-ale-nebudou