Finále celostátní soutěže o Cenu Modrého slona 2016.

21.06.2017 09:28

Za velkého zájmu tvůrců se uskutečnil 11. ročník této soutěže v ZOO Liberec. Artefaktum-cz a CZPLK o.p.s. představily veřejnosti vybraná oceněná díla šesti výtvarných kategorií a jedné literární. Pro finální výstavu, která probíhala celý týden byl poprvé využit nový výstavní pavilon ZOO EXPO. Výstava soutěžních prací byla doplněna prezentací tvorby desítky chráněných dílen, které se stávají součástí našich akcí. Vyvrcholení soutěžní přehlídky o Ceny Modrého slona se uskutečnilo v sobotu na Letní scéně Lidových sadů, kde se v menší přehlídce představilo několik souborů a jednotlivců zbývajících tří uměleckých oborů soutěže. Vzhledemk tomu, že k radosti organizátorů rok od roku stoupá umělecká hodnota tvorby soutěžících, rozhodla se porota rozšířit ocenění soutěžících několika nově pro tento účel vytvořených Mimořádných cen. Vstup celostátní soutěže do další desítky se stal důstojným naplněním záměru a cílů, neb letošní účast a úroveň byla příjemným a poučným prožitkem.

Fotoreportáž z finálového setkání najdete v kapitole: Fotogalerie

Další informace:

https://www.czplk.cz/cs/nase-projekty/cena-modry-slon/

Představujeme novou doplňující cenu soutěže:

K radosti organizátorů rok od roku stoupá úroveň uměleckých děl v celostátní soutěži o Cenu Modrého slona. Každým rokem stojí porotci před složitým úkolem vybrat pouze několik děl k ocenění hlavní cenou. Proto bylo přistoupeno k vytvoření Mimořádné ceny, která umožní rozšířit oceněné tvůrce obzvláště zajímavých děl.

Organizátoři věří, že se i tato cena stane vyhledávaným oceněním vedle hlavní ceny a medaile s Čestným uznáním.


Vzpomínka na našeho velkého kamaráda a spoluzakladatele soutěže o Cenu Modrého slona

výtvarníka Petra ŠRÁMKA

https://petrsramek.webnode.cz/vystava-modry-slon-zoo-liberec/