Naše ARTEFAKTUM-CZ stálo u zrodu Ptačího orloje v ZOO Liberec

06.07.2018 14:47

Jak vznikal orloj v ZOO Liberec

 

Již druhé desetiletí spolupracuje ARTEFAKTUM-CZ v oblasti doplňujících kulturních programů se ZOO Liberec. Vznikl společný projekt Spokojené zvíře, do kterého ARTEFAKTUM-CZ přispívá svými projekty zaměřenými na propojení převážně výtvarné činnosti umělců z celé ČR se záměry ZOO.

V této souvislosti vznikla před několika lety v ARTEFAKTU myšlenka k vytvoření několika menších soch zvířat, které  by vytvořily soubornou expozici, umístěnou někde v interiéru ZOO. Po několika měsících jsme začali hledat vhodný prostoror, ale hlavně formu prezentace naučné expozice. Jako vhodné místo byla vybrána budova cukrárny, která je známá pro návštěvníky ZOO jako Čapí hnízdo /jedná se i o jednu z nejstarších a nejznámější budov zahrady/ a to formou prezentace chráněných zvířat v oknech věžičky dané budovy. Vznikla první koncepce orloje!

Tato myšlenka i s předběžným návrhem na zaměření této atrakce byla projednána s vedením ZOO. Nápad se zalíbil a byl schválen s tím, že bude ještě podrobněji  připraven a v příhodnou dobu zrealizován. A tak se stalo, že se během několika let u nás v ARTEFAKTU základní záměr podoby orloje měnil a dotvářel.

Několik příkladů:

- orloj umístit do věžičky budovy cukrárny                                      

- umístit orloj do jiných míst budovy

- měnila se i skladba figur, které orloj bude prezentovat /významná chráněná zvířata, vyhynulá zvířata nebo dominantní zvířata pro ZOO Liberec atd.

- měnila se vlastní podoba vnějšího uspořádání atd.

Vzhledem k tomu, že se blížil významný termín pro ZOO Liberec - 100. výročí od založení naší nejstarší ZOO, byla myšlenka opět položena na stůl a tentokrát i s přičiněním ostatních tvůrců, kteří byli pro vlastní realizaci nezbytní, dokončena.

K velké radosti se tak podařilo zrealizovat nápad, který je ve své myšlence, ale i ve formě provedení ojedinělý.

Vznikla tak atrakce, která bude pro návštěvníky zahrady určitě jednou z dalších zajímavostí, ale též přinese i poučný a výchovný význam.

Celé zařízení je zaměřeno na představení ohrožených ptačích pěvců z Asie včetně doprovodného programu, který návštěvníka zajímavou formou seznámí s danou tématikou.

Zveme Vás do ZOO Liberec do příjemného prostředí této zahrady, kde každou hodinu máte také možnost vidět v činnosti tento unikátní orloj. 

 

Fotogalerie: Ptačí orloj v ZOO Liberec