Vyhlašujeme XII.ročník celostátní soutěže o CENY MODRÉHO SLONA 2017.

21.06.2017 09:31


Výstava oceněných děl proběhne ve dnech 13. - 18. června 2017 v pavilonu EXPO ZOO. Součástí výstavy jsou i prodejní přehlídky výrobků chráněných dílen. Během týdenního setkání se uskuteční řada doplňujících akcí, které představí tvorbu našich přátel.

Vyhlášení cen XII. ročníku soutěže se uskuteční na Letní scéně přírodního amfiteátru v Lidových sadech ZOO Liberec v sobotu 17. 6. 2017 od 13 hodin.


Otevíráme již XII.ročník této soutěže, kdy se můžete vy jako jedinci, ale i skupiny přihlásit
v deseti kategoriích umělecké tvorby, se závěrečnou několikadenní přehlídkou v exteriérech
ZOO Liberec.

Soutěžní kategorie:

- malba

- keramika

- fotografie

- textilní tvorba

- kombinovaná technika (např. ruční práce, koláže ..)

- literární tvorba

- divadlo (např. malé formy, loutkoherectví ..)

- tanec

- hudební tvorba (např. hudební přednes, skladba ..)

- jiné formy zajímavé umělecké tvorby (např. řezbářství, umělecké zpracování skla ..)

Díla handicapovaných umělců jsou nejen důkazem nezdolné vůle k překonání životních
překážek, ale hlavně přinášejí významná svědectví o tvořivé podstatě lidského bytí.
Přihlaste a zapojte se do soutěže a naplňte s námi společně motto projektu :
" BEZ BARIÉR V DUŠI I V ŽIVOTĚ"

Setkání se stala vyhledávanou událostí i pro širokou veřejnost.Soutěž o Ceny Modrého slona vytváří mimořádnou možnost pro všechny partnery, kteří se chtějí aktivně zapojit do vytváření nových kulturních tradic v ČR.

Další podrobné informace, přihlášku a vyhlášené kategorie, to vše ke stažení najdete na partnerském portále:

https://www.czplk.cz/


Hlavní partner našeho projektu:  https://www.zooliberec.cz/